Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 zijn alle bedrijven, instellingen e.d. verplicht aan te geven hoe zij omgaan met persoonsgegevens. Dit staat vermeld in een zgn. Privacyverklaring.
Ook Taxicentrale van der Bles heeft zo'n verklaring opgesteld. De volledige tekst hiervan kunt u vinden door op onderstaande link te klikken.

Privacyverklaring