Vervoersregelingen

Naast het Reguliere Taxivervoer en het Zittend Ziekenvervoer, bestaan er diverse vervoersregelingen voor met name ouderen en minder-validen, om hen in staat te stellen zelfstandig te reizen om hun sociale contacten te onderhouden. Hiervoor bestaan de onderstaande regelingen:


WMO-vervoersvergoeding. In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kunnen ouderen, personen met een beperking, chronisch psychische problemen of psycho-sociale problemen, een vervoersvergoeding aanvragen bij het WMO-loket van de gemeente Sudwest Fryslan. Wanneer men hiervoor in aanmerking komt, krijgt men een aantal te besteden kilometers per jaar toegewezen, die men kan benutten voor taxiritten in het kader van de sociale contacten. Men mag reizen binnen een straal van 25 kilometer, gemeten vanaf de eigen woonplaats. Hierbij mag 1 meereizende gratis mee. Dit dient bij de ritaanvraag te worden aangegeven en de meereizende moet op hetzelfde adres instappen als de pashouder!!!
WMO-ritten mogen worden gereden tussen 07:00 en 24:00 uur. Buiten deze uren kan alleen tegen particulier tarief gereisd worden.

Bij het ophalen van de klant mag de taxi een kwartier eerder of later dan de afgesproken tijd voorrijden. Dit i.v.m. het combineren van WMO-ritten. Voor ritten naar bijzondere gelegenheden waarbij men op tijd moet aankomen, zal hiervan, in overleg met de centralist, kunnen worden afgeweken. Ritten dienen minimaal 1 uur van tevoren te worden aangevraagd onder vermelding van het WMO- pasnummer, volledig ophaaladres en adres van de bestemming, het aantal personen waarmee men reist, of men een rollator of opvouwbare rolstoel mee neemt f dat men met de rolstoelbus vervoerd moet worden (rolstoelgebonden klanten). 
De centralist meldt aan de klant wat de eigen bijdrage is voor de aangevraagde rit en noemt desgevraagd het saldo van de resterende aantal kilometers.

Ons bedrijf biedt klanten de mogelijkheid om op rekening te reizen. De Eigen Bijdrage voor WMO-ritten kan contant betaald worden aan de chauffeur f d.m.v. bankbetaling na ontvangst van de periodieke overzichtsfactuur.

BlesVervoersPas. Wanneer u niet in aanmerking komt voor een WMO-vervoersvergoeding, kunt u onze BlesvervoersPas aanvragen, tegen eenmalige administratiekosten van € 5,00. Met deze pas kunt u met flinke korting reizen. U betaalt per zone van 5 km.

Reist u binnen uw eigen woonplaats, dan betaalt u voor een rit in de stad € 7,75 (stadstarief). Met gebruik van een rolstoelbus betaalt u € 5,50 voorrijkosten + € 7,75.

Voor ritten buiten uw eigen woonplaats betaalt u € 3,50 voorrijkosten (rolstoelbus € 5,50) + € 6,50 per zone van 5 km.

Voorbeeld: U maakt een rit van 17 km. per taxi. U betaalt dan €3,50 voorrijkosten + 4 zones €6,50 = € 29,50 totaal. Ritten met de BlesVervoersPas kunnen contant betaald worden aan de chauffeur of d.m.v. bankbetaling na ontvangst van de periodieke overzichtsfactuur.

De BlesVervoersPas mag ook gebruikt worden als aanvulling op het WMO-vervoer. Als uw bestemming verder ligt dan de toegestane straal van 25 km. van het WMO-vervoer, kunt u de BlesPas gebruiken om de resterende kilometers te reizen tegen gereduceerd tarief. In dit geval worden geen voorrijkosten in rekening gebracht.

Heeft u nog vragen over de mogelijkheden van beide vervoersregelingen, neemt u dan contact op met ons kantoor. Hij/zij kan u nadere informatie geven en samen met u bekijken wat de beste oplossing is voor uw vervoer.