Welkom bij Taxicentrale van der Bles

NACHTTAXI IN SUDWEST FRYSLAN

In samenwerking met de Gemeente Sudwest Fryslan en het Antonius Ziekenhuis in Sneek, verzorgt Taxicentrale van der Bles sinds 1 februari 2016 de "NACHTTAXI" in Zuidwest Friesland.

Wanneer personen in de nachtelijke uren, met name tussen 00:00 en 07:00 uur , gebruik willen maken van taxivervoer, stuit dit vaak op problemen door de slechte bereikbaarheid en beschikbaarheid van taxibedrijven in de regio.
Niet alleen de inwoners ondervinden hier nadeel van, ook veel instanties als ziekenhuizen, dokterswachten, de horeca, politie- en veiligheidsdiensten dringen aan op vervoersvoorzieningen tijdens de nachtelijke uren.

Dit heeft Taxicentrale van der Bles doen besluiten om in het gehele gebied van Zuidwest Friesland een "Nachttaxi-dienst" te gaan aanbieden: zowel voor de inwoners (horecabezoek, vervoer van/naar luchthavens e.d.) alsmede ter ondersteuning van politie- en hulpverleningsdiensten (vervoer van personen na calamiteit/ongeval e.d.), ambulances, huisartsen en spoedeisende hulp, bergingsbedrijven, ouderenbonden, ziekenhuizen in Sneek, Heerenveen en Leeuwarden.

Het gebied wordt begrensd door de lijn van Harlingen via Sneek naar Heerenveen, van Heerenveen naar Lemmer en de kustlijn van Lemmer naar Zurich, alsmede Kornwerderzand en Breezanddijk.
Dit gebied is gekozen om zoveel mogelijk klanten te kunnen bedienen en daardoor de kosten zo laag mogelijk te kunnen houden.

De "Nachttaxi" hanteert een voorrijtarief van €70,00 (voor de gehele regio) en vervolgens een beladen-km-tarief van € 2,50/km. Het wachtuurtarief ( tijd dat de chauffeur op de klant moet wachten) bedraagt €48,00/uur.

De "Nachttaxi" is bereikbaar via telefoonnummer   06 - 8234 5977

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gemeente Sudwest Fryslan           Antonius Ziekenhuis             Taxicentrale van der Bles
Jacques van den Bosch                Astrid Cramer                              René van der Bles
06 - 4604 2636                            06 - 4486 6425                                06- 5578 4959